Zmiana formy prawnej


Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy kolejny etap zaplanowanego rozwoju firmy, dlatego też w imieniu spółki P.P.H.U. „DANEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskorni uprzejmir informuję, że w dniu 30.05.2018r. nastąpiło przekształcenie PPHU DANEX Danuta Tomaszczyk w spółkę P.P.H.U. „DANEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskorni; w dniu tym nastąpił wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

W związku z powyższym informujemy, iż na podstawie art. 553 § 1 kodeksu spółek handlowych. P.P.H.U. „DANEX” Sp. z o.o. wstąpiła z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa PPHU „DANEX” Danuta Tomaszczyk. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności i ważność zawartych wcześniej umów.

Aktualne dane Spółki są następujące:
P.P.H.U. „DANEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W obrocie handlowym używany będzie skrót:
P.P.H.U. „DANEX” Sp. z o.o.
Łyskornia 99
98-350 Biała
NIP 8322083007
REGON 38036765400000
KRS 0000732153
Kapitał zakładowy: 5000 zł
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jesteśmy przekonani, że zmiana formy prawnej firmy pozwoli nam na podjęcie kolejnych wyzwań oraz dalszy jej dynamiczny rozwój.

W imieniu P.P.H.U. „DANEX” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Tomaszczyk