Połączenie spółek

image_pdfimage_print

Zarząd spółki pod firmą: P.P.H.U. „DANEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Łyskorni („Spółka Przejmowana”), uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2019 r. został uzgodniony z Zarządem spółki pod firmą: COMNET MULTIMEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie („Spółka Przejmująca”) Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan połączenia:

CNMM_DANEX-polaczenie

Zarząd P.P.H.U. „DANEX” Spółka z o.o. informuje, iż w
1) Planie połączenia COMNET MULTIMEDIA Spółka z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oraz P.P.H.U. „DANEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Łyskorni (zwanego dalej: „Planem połączenia”) nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu jako strony internetowej Spółki Przejmującej jako „www.multimedia.pl” zamiast prawidłowego adresu strony internetowej tj. „https://cnmultimedia.pl/ ” oraz „http://w2s.net.pl/”.
2) W projekcie Uchwały nr 1 Zarządu spółki pod firmą: COMNET MULTIMEDIA z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie w sprawie połączenia spółki COMNET MULTIMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie ze spółką P.P.H.U. „DANEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskorni, stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu połączenia, nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu w § 1 ust. 2 Projektu Uchwały błędnego adresu strony internetowej Spółki Przejmującej jako „www.multimedia.pl” zamiast prawidłowego adres strony internetowej tj. „https://cnmultimedia.pl/ ” oraz „http://w2s.net.pl/”.
3) W projekcie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: P.P.H.U. „DANEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskorni w sprawie połączenia spółki COMNET MULTIMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruszowie ze spółką P.P.H.U. „DANEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskorni, stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu połączenia, nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu w § 1 ust. 2 Projektu Uchwały błędnego adresu strony internetowej Spółki Przejmującej jako „www.multimedia.pl” zamiast prawidłowego adres strony internetowej tj. „https://cnmultimedia.pl/ ” oraz „http://w2s.net.pl/”.

W związku z powyższym, łączące się spółki poprzez złożenie zgodnego oświadczenia, dokonały sprostowania treści w/w dokumentów.

Oświadczenie o sprostowaniu treści Planu połączenia, Załącznika nr 1 do Planu połączenia oraz Załącznika nr 2 do Planu Połączenia, stanowiące załącznik do niniejszego zawiadomienia, zostało opublikowane na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami: https://cnmultimedia.pl/ , http://w2s.net.pl/ oraz http://szybki.net.pl/.”

 

oswiadczenie-danex

uchwala-danex